BYGNINGSFYSIKK.NO eies og drives av faggruppe for bygnings- og materialteknikk ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

 

Nettstedet gir blant annet en oversikt over hvilke bygningsfysiske forhold som påvirker bygninger og mulige skadevirkninger som følge av dette.
   
I tiden framover så vil BYGNINGSFYSIKK.NO forandres noe. Målet er at nettstedet skal bli mer til nytte for alle som holder på med bygningsfysikk. Kontakt oss for å gi innspill på hva du vil se på dette nettstedet!
   
På websidene angitt nedenfor finner dere program og presentasjoner fra tidligere arrangerte norske bygningsfysikkdager og andre seminarer relatert til bygningsfysikk.