Byggfukthåndtering-seminar 2007

Manglende eller utilstrekkelig håndtering av byggfukt i byggefasen kan føre til fuktskader, muggsoppvekst og dårlig innemiljø i bruksfasen. Seminaret, som er i regi av Faggruppen Bygnings- og materialteknikk ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, fokuserte på 1) fuktdimensjonering 2) værbeskyttelse, 3) oppvarming og uttørking i byggefasen og 4) kvalitetssikring og etterprøving. Hovedhensikten med seminaret er å formidle ”state-of-the-art”, samt å skape en arena for erfaringsutveksling blant ulike aktører i byggenæringen.

Program

08:30 – 09:00 Ankomstbuffet

09:00 – 09:10 James Rydock, NTNU: Velkommen og innledning

09:10 – 10:00 Pål Kjetil Eian, Norconsult: Grunnlaget legges i planleggingsfasen

10:00 – 10:15 Pause

10:15 – 10:55 Lars-Inge Hallstenson, Dry-IT: Fuktprosjektering i byggefasen

10:55 – 11:20 Hans Halse, Veidekke: Tak over tak: Erfaringer fra Sjølysstranda

11:20 – 11:50 Jørn Frydenlund, Cramo: Uttørking med vannbåren varme som energikilde

11:50 – 12:00 Per-Helge Granlund, Bautas: Optivatør prosjekt: et bransjesamarbeid med NTNU

12:00 - 12.30 Lunsj

13:00 – 13:30 Yngvar Dalen, Bautas: Uttørking med gass som energikilde

13:30 – 14:00 Mikael Grankvist, Dry-IT: Kvalitetssikring av fuktmålinger

14:00 – 14:15 Pause

14:15 – 14:45 Alf Anderson, Alfasensor: Bruk av fuktsensorer i byggefasen

14:45 – 15:00 James Rydock, NTNU: Oppsummering og avslutning