Laboratoriearbeid

Lokaler og utstyr

Faggruppe for bygg og anleggsteknikk ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM) har laboratorier på Gløshaugen i Trondheim, som deles med SINTEF Byggforsk . Laboratoriene benyttes i oppdragsbaserte og egenfinansierte prosjekter ved IBM, SINTEF Byggforsk eller ved samarbeidsprosjekter. Hvert år utføres   studentoppgaver (prosjekt-, diplom- og dr.ing) med tilknytning til våre laboratorier.Virksomheten er i stor grad rettet mot utprøving av bygningsmaterialer med tanke på fukt, varmeisolasjon, fasthet, lufttetthet og bestandighet. 

Våre laboratorier

Prosjekter

Vi har kompetanse og utstyr til å gjennomføre målinger av både materialers hygrotermiske egenskaper og bygningskomponenters bestandighet mot klimapåkjenninger. Arbeidene utføres i henhold til gjeldende internasjonale og nasjonale standarder.

  • Vanndampgjennomgang og sorpsjonsmålinger i forbindelse med IEA-41 - annekset MOIST-ENG på ulike gipsvarianter. Arbeidet utføres i samarbeid med SINTEF Byggforsk for det Internasjonale Energibyrået (IEA).

  • Målinger av luftstrømning i luftekanal på isolert, skrått tak. Konstruksjonen ble testet både med naturlig konveksjon og påsatt vindtrykk som drivkraft. Resultatene ble benyttet til verifisering av tidligere FLUENT-simuleringer av tilsvarende konstruksjon.
  • Laboratorieforsøk i Jules Verne Climatic Wind Tunnel hos ” Centre Scientifique et Technique du Bâtiment” (CSTB) i Frankrike . I forsøkene ble snøinndrift i raft og takkonstruksjon studert.
  • Måling av kapillære egenskaper (suction) i porøse bygningsmaterialer (trevirke av gran og tegl).
  • Måling av vanndampgjennomgang for kryssfiner.

Publikasjoner

Vidar Hofseth (2004). Studie av luftede takkonstruksjoner - Luftstrømninger i luftede skrå isolerte tak og snøinndrift i raftkonstruksjoner . Hovedoppgave ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, Trondheim.

Thorbjørn Paulsen (2003). Suction i porøse bygningsmaterialer (Teglprodukt og granvirke) -
Utprøving av trykkplateapparat.
Hovedoppgave ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, Trondheim.

Mikkel Oustad (2004). Eksperimentell verifisering av numeriske beregninger av koblet fukt- og varmetransport i kompakte tak. Hovedoppgave ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, Trondheim.