Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010

  • KONTROLL AV BYGNINGSFYSIKK –
  • NYE BYGGETEKNISKE LØSNINGER
  • HVA FORSKES DET PÅ?

For sjette år på rad arrangerer SINTEF Byggforsk og NTNU Norsk bygningsfysikkdag. Arrangementet har hatt sterkt økende deltakelse siden det første gang ble arrangert i 2005, med mellom ca 100-200 deltakere de siste årene. Deltakerne kommer fra hele næringen; entreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, arkitekter, takstmenn, materialprodusenter, offentlig forvaltning mm.

Norsk bygningsfysikkdag er et viktig koblingspunkt mellom forskere og andre aktører i byggenæringen. Målgruppen for dagen er derfor alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan vi skal gjøre bygningskroppen bedre bl.a. med hensyn på energibruk og å unngå fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne.

Årets arrangement har som tidligere fokus både på energi og fukt i bygninger. Erfaringer fra «nye» energikrav (TEK 2007) er fortsatt et aktuelt tema, og flere foredrag er knyttet til dette. I tillegg omtales nye forskriftskrav fra i år, både mhp radonsikkerhet i TEK10 og krav i SAK10 til obligatorisk uavhengig kontroll av tema som fukt og bygningsfysikk. Vi får også en oppdatering på hva som skjer på bygningsfysikksiden i Danmark. Nye byggetekniske løsninger er også et tema, og i år kommer vi spesielt inn på såkalt «dampbrems» og flate tak.

Videre vil det bli gitt eksempler på spennende prosjekter fra forskningssiden i Norge.

Arrangementskomité
Arvid Dalehaug, førsteamanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Stig Geving, dr.ing., SINTEF Byggforsk
Vivian Meløysund, forskningsleder, SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, dr.ing., Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Program

09.30 Registrering av deltakere m/kaffe

10.00 Velkommen

Møteleder del 1:
Stig Geving, seniorforsker, SINTEF Byggforsk

10.10 Måling av lufttetthet – hva skjer på utviklingsfronten?
Tormod Aurlien, professor, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB)
10.40 Rehabilitering av boligblokker til lavenergi og passivhusstandard
Mikael Klinski, arkitekt, SINTEF Byggforsk

11.10 Kaffepause

11.30 Tre år etter TEK 2007 – en entreprenørs erfaringer med «nye» energikrav
Jørgen Hals, utviklingssjef, AF Gruppen
12.00 Nye radonkrav i TEK10 – bygningstekniske konsekvenser
Jonas Holme, PhD, SINTEF Byggforsk

12.30 Lunsj

Møteleder del 2:
Berit Time, forskningsleder, SINTEF Byggforsk

13.30 Håndtering av bygningsfysikk i danske byggeprosjekter
Tommy Bunch-Nielsen, direktør, Bygge- og Miljøteknik A/S
14.00 Kvalitetssikring, prosjektkontroll og nye krav til obligatorisk uavhengig kontroll – hvordan kan dette gjennomføres?
Olav Berge, spesialrådgiver, Statens Bygningstekniske Etat/i>

14.30 Kaffepause

14.50 Dampbrems – alternative dampsperrer med uttørkingsmuligheter innover
Stig Geving, seniorforsker, SINTEF Byggforsk
15.20 Fremtidens flate tak – hva skjer på utviklingsfronten?
Knut Noreng, seniorforsker, SINTEF Byggforsk
15.50 Hva er nytt fra forskningen?
Stig Geving, seniorforsker, SINTEF Byggforsk
16.20 Avslutning - Oppsummering