Norsk bygningsfysikkdag 29. november 2011

  • ENERGIEFFEKTIV REHABILITERING
  • NYE RAMMEBETINGELSER FOR BYGNINGSFYSIKKEN
  • HVA ER NYTT FRA FORSKNINGEN?

For sjuende år på rad arrangerer SINTEF Byggforsk og NTNU Norsk bygningsfysikkdag. Arrangementet har hatt sterkt økende deltakelse siden det første gang ble arrangert i 2005, med rundt 150-200 deltakere de siste årene. Deltakerne kommer fra hele næringen; entreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, arkitekter, takstmenn, materialprodusenter, offentlig forvaltning mm.

Norsk bygningsfysikkdag er et viktig koblingspunkt mellom forskere og andre aktører i byggenæringen. Målgruppen for dagen er derfor alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan vi skal gjøre bygningskroppen bedre bl.a. med hensyn på energibruk og å unngå fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne.

Årets arrangement har som tidligere fokus både på energi og fukt i bygninger. Energieffektiv rehabilitering av boliger er et spesialtema i år, både i forbindelse med småhus og større bygninger (borettslag). Dobbeltfasader i kontorbygg er en løsning som kan vurderes av energihensyn både ved nybygg og rehabilitering, og utfordringer og muligheter med dette det blir omtalt i et eget foredrag. Bygningsfysikken er et fagområde i stadig utvikling med hensyn til krav til obligatorisk uavhengig kontroll i SAK10 med mer, og vi følger også i år opp utviklingen på dette området. For første gang inkluderer vi også temaet dagslys på bygningsfysikkdagen, et tema som blir stadig viktigere ettersom strebenen mot mindre energiforbruk kan gi dårligere dagslysforhold. Et annet foredrag ser på trenden med at såkalt internasjonal arkitektur blir mer og mer vanlig på store prestisjebygg, mens spørsmålet er om det tåler norsk klima.

Videre vil det bli gitt en oppdatering på spennende prosjekter fra forskningssiden i Norge.

Arrangementskomité
Jonas Holme, forskningsleder, SINTEF Byggforsk
Stig Geving, professor, NTNU
Vivian Meløysund, forskningsleder, SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, NTNU
Jan Vincent Thue, professor, NTNU

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Program

09.00 Registrering av deltakere m/kaffe

10.00 Velkommen

Møteleder del 1:
Stig Geving, Professor, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

10.10 Dobbeltfasader i nybygg og ved rehabilitering
Mattias Haase, 1. amanuensis, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU/Forsker, SINTEF Byggforsk
10.40 Energieffektiv rehabilitering i borettslag
Øyvind Bodsberg, avdelingsleder, OBOS Prosjekt AS

11.10 Kaffepause

11.30 Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå
Birgit Risholt, ph.d.-stipendiat, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU/Seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk
12.00 Dagslys: finnes det et optimalt nivå?
Barbara Matusiak, professor, Institutt for byggekunst, form og farge, NTNU

12.30 Lunsj

Møteleder del 2:
Jonas Holme, forskningsleder, SINTEF Byggforsk

13.30 Nye rammebetingelser for bygningsfysikken – hva skjer og hva kan skje?
Anders Kirkhus, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk
14.00 Nye tettemetoder for damp- og vindsperresjikt – bruk av tape og mansjettløsninger
Hans Boye Skogstad, inspeksjonsleder, SINTEF Byggforsk

14.30 Kaffepause

14.50 Vår nye spenstige internasjonale arkitektur – er den tilpasset norsk klima?
Pål Ketil Eian, seksjonsleder, Norconsult AS
15.20 Robuste konstruksjonsdetaljer for fremtidens bygg – resultater fra forskningprosjektet ROBUST
Vivian Meløysund, forskningsleder, SINTEF Byggforsk
15.50 Hva er nytt fra forskningen?
Stig Geving, professor, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
16.20 Avslutning - Oppsummering