Norsk bygningsfysikkdag 21. november 2012

  • ENERGI
  • FUKT
  • BYGGETEKNIKK
  • NY FORSKNING

For åttende år på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Arrangementet har siden oppstarten befestet sin posisjon som det viktiste samlingspunktet for alle med interesse for temaet bygningsfysikk, et fagområde som får stadig mer oppmerksomhet. Deltakerne kommer fra hele næringen; entreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, arkitekter, takstmenn, materialprodusenter, offentlig forvaltning mm.

Norsk bygningsfysikkdag er et viktig koblingspunkt mellom forskere og andre aktører i byggenæringen. Målgruppen for dagen er derfor alle som er interessert i hvordan vi skal gjøre bygningskroppen bedre blant annet med hensyn til energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne.

Årets arrangement har som tidligere fokus både på energi og fukt i bygninger.For begge disse hovedområdene fokuserer bygningsfysikken på klimakroppen, f.eks. lufttetthet, isolering, sperresjikt i vegger og tak, fuktforhold mm. Relatert til utviklingen mot passivhus og nullutslippshus har vi i år blant annet presentasjoner om den nye passivhusstandarden for yrkesbygg, bruk av vakuumisolasjonspaneler, yttervegger i passivhus og forbedring av lufttettheten.

På fuktsiden har vi presentasjoner som spenner fra utbedringsmetoder for fuktskadede kjelleryttervegger til undersøkelser om dampåpne undertak – hvor det stilles spørsmål ved hvor dampåpne de virkelig er ved minusgrader. Videre har vi en presentasjon som tar for seg hvordan fukt omfordeles i yttervegger, hvor det også vises resultater fra fuktmålinger i passivhus. Erfaringer og status for såkalte smarte dampsperrer, dvs. dampsperrer som gir uttørkingsmuligheter mot inneluft uten samtidig å gi kondensfare om vinteren, blir behandlet i et eget innlegg.

Videre vil det bli gitt en oppdatering på spennende forskningsprosjekter i Norge.

Arrangementskomité
Stig Geving, professor, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Jonas Holme, forskningssjef, SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU
Jan Vincent Thue, professor, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Trine D. Pettersen, forskningssjef, SINTEF Byggforsk

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Program

09.00 Registrering av deltakere

Møteleder del 1:
Jonas Holme, Forskningssjef, SINTEF Byggforsk

10.00 Velkommen

10.10 Ny passivhusstandard for yrkesbygg, NS 3701
Trine Dyrstad Pettersen, forskningssjef, SINTEF Byggforsk
10.40 Praktisk bruk og erfaringer ved bruk av vakuum isolasjonspaneler (VIP)
Bjørn Petter Jelle, professor, NTNU/SINTEF Byggforsk
Franco Bløchlinger, Metallplan AS

11.10 Kaffepause

11.30 Forbedret lufttetthet - optimal klemeffekt ved klassisk bruk av lekter
Jon Christian Bergby, prosjekteringsleder, Reinertsen AS, Divisjon Engineering
12.00 Skifte av vinduer ga tettere hus!
Sverre B. Holøs, seniorforsker, SINTEF Byggforsk

12.30 Lunsj

Møteleder del 2:
Arild Gustavsen, professor, NTNU

13.30 Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjelleryttervegger
Stig Geving, professor, NTNU
14.00 Yttervegger i passivhus
Anders Kirkhus, seniorforsker, SINTEF Byggforsk

15.00 Kaffepause

14.30 Omfordeling av fukt i yttervegger av tre – teori og praksis
Lars Gullbrekken, sivilingeniør, SINTEF Byggforsk
15.20 Dampåpne undertak – dampåpne også ved minusgrader?
Sivert Uvsløkk, seniorforsker, SINTEF Byggforsk
15.50 Smarte dampsperrer – et spennende nytt alternativ!
Stig Geving, professor, NTNU
16.10 Nytt fra forskningsfronten
Stig Geving, professor, NTNU
16.20 Oppsummering - avslutning