Norsk bygningsfysikkdag 26. november 2014

For tiende år på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig møtested, der forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.

Målgruppen for dagen er derfor alle som er interessert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er spesielt velkomne.

Årets arrangement favner bredt, og viser variasjonen innen temaet bygningsfysikk. Temaene spenner fra «innvendig etterisolering av eldre murvegger» til «vinduer for norsk klima» og «konsekvenser av geografisk plassering for utforming av passivhus».

At det estetiske kan være en viktig beveggrunn for bygningsfysiske og mer klimavennlige løsninger, får vi høre mer om i en presentasjon av arkitektoniske drivkrefter for energirehabilitering av småhus.

Fordeler og ulemper med programmer for energiberegninger vil bli belyst, og vi får vite mer om forskjellige materialer og deres fukttekniske egenskaper. Til slutt vil det bli gitt en oppdatering på spennende, pågående forskningsprosjekter i Norge.

Arrangementskomité
Stig Geving, professor, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Jonas Holme, forskningssjef, SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU
Birgit Risholt, forskningsleder, SINTEF Byggforsk

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Program

09.00 Registrering av deltakere

Møteleder del 1:
Stig Geving, NTNU

10.00 Velkommen

10.01 Innvendig etterisolering av eldre murvegger – er det mulig uten fuktproblemer?
Jon Ivar Belghaug Knarud, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
10.30 Arkitektoniske drivkrefter for energirehabilitering av småhus
SEOPP-prosjektet
Karin Hagen, Ratio Arkitekter og Anne Gunnarshaug Lien, SINTEF Byggforsk

11.00 Pause

11.15 Trefiberisolasjon – et miljøvennlig og fuktteknisk godt alternativ?
Jonas Holme, SINTEF Byggforsk
11.40 Vinduer for norsk klima – er det det vi får?
Birgit Risholt, SINTEF Byggforsk

12.10 Lunsj

Møteleder del 2:
Jonas Holme, SINTEF Byggforsk

13.10 Tape og tetteløsninger
Ole Mangor-Jensen, Skanska
Petra Rüther, SINTEF Byggforsk
13.50 Konsekvenser av geografisk plassering for utforming av passivhus
Lars Gullbrekken SINTEF Byggforsk / Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
14.20 Programmer for energiberegninger – fordeler og ulemper
Mathias Haase, SINTEF Byggforsk
14.50 Treoverflater gir energisparing
Kristine Nore, Treteknisk
15.20 Pausebuffet
15.40 Bygningsintegrerte installasjoner – fremtidens kinderegg eller bygningsfysisk mareritt
Inger Andresen, SINTEF Byggforsk
16.10 Nytt fra forskningsfronten
Stig Geving, NTNU
16.20 Oppsummering - avslutning