Norsk bygningsfysikkdag 19. november 2015

For ellevte år på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt, der forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.

Målgruppen for dagen er derfor alle som er interessert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er spesielt velkomne.

Årets arrangement favner bredt, med innblikk i både teori og praksis. Vi får en innføring i erfaringer fra Sverige innen fuktsikker bygging og prosjektering. Mens vi går mer ned i detaljene når det gjelder fuktbufring i tre og energisparepotensialet i dette.

Forskriftskrav definerer rammer for bygningsfysikken, og vi skal lære mer om lufttetthetsmåling og fuktsikre løsninger innen våtrom og universell utforming. Et ytterligere tema er rådgiverens erfaring fra tredjepartskontroll og hva som kan bli konsekvensen av nye energikrav i TEK.

Vi ønsker også å gi et tilbakeblikk på historien til fagområdet bygningsfysikk i Norge for å sette fagområdet vårt i et større perspektiv. Dagen avsluttes med oppdateringer på resultater fra spennende forskningsprosjekter i Norge slik som Zero Emission Buildings (ZEB), Klima2050 og Concrete Innovation Center (COIN).

Arrangementskomité
Stig Geving, professor, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Jonas Holme, forskningssjef, SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU
Birgit Risholt, forskningsleder, SINTEF Byggforsk

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Program

08.30 Registrering av deltakere

Møteleder del 1:
Birgit Risholt, SINTEF Byggforsk

09.00 Velkommen

09.10 Bransjestandarden ByggaF – metode for fuktsikker byggeprosess
Professor Kristina Mjörnell, SP/ Lund University
09.40 Historien om bygningsfysikk i Norge
Seniorrådgiver Knut Ivar Edvardsen, SINTEF Byggforsk

10.10 Pause

10.30 Våtromsmembran – en god og varig løsning
Forskningsleder Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk
11.00 Hva kan oppnås ved fuktbufring i innvendige treoverflater?
Professor Stig Geving, NTNU
11.30 Måling av lufttetthet – sentrale utfordringer fremover
Professor Tormod Aurlien, NMBU

12.00 Lunsj

13.00 Universell utforming og bygningsfysikk
Seniorforsker Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk
13.30 Presentasjon av RIFs nye ytelsesveileder for bygningsfysikk
Ingve Ulimoen, Norconsult AS
14.00 Konsekvenser av nye energiregler
Professor Inger Andresen, NTNU
14.30 Ettermiddagsbuffet
14.50 Zero Emission Buildings – fra forskning til praksis
Birgit Risholt, SINTEF Byggforsk
15.20 Fremtiden fasader og innovative fasadeprodukter
Forsker Steinar Grynning, SINTEF Byggforsk
15.50 Hva er nytt fra forskningen?
Sjefforsker Berit Time, SINTEF Byggforsk
16.20-16.30 Oppsummering - avslutning