Norsk bygningsfysikkdag 20. november 2016

For tolvte år på rad arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt, der forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.

Målgruppen for dagen er derfor alle som er interessert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er spesielt velkomne.

Årets program spenner vidt;fra de siste norske erfaringene knyttet til brukernes påvirkning på energibruk i boliger, til naturlig klimatisering, innovative materialer,bygningsfysikk for svømmehaller, glassfasader og oppgradering av vernede bygg.

Arrangementskomité
Stig Geving, professor, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Jonas Holme, forskningssjef, SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU
Birgit Risholt, forskningsleder, SINTEF Byggforsk

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Program

08.30 Registrering av deltakere

Møteleder del 1:
Arild Gustavsen, NTNU

09.00 Velkommen

09.05 ZEB Living lab: en bolig og seks ulike husholdninger
Ruth Woods, seniorforsker SINTEF byggforsk og senterkoordinator ZEB
09.45 BEBOERNES INNVIRKNING PÅ ENERGIBRUKEN
Lars Gullbrekken(presenterer),Judith Thomsen, Steinar Grynning

10.15 Pause

10.30 03_Naturlig Klimatisering av bygg
Niels Lassen, Skanska
11.00 Smarte dampspsrrer - erfaringer og bruk
Professor Stig Geving, NTNU
11.30 Reflekterende folier - et alternativ for golv
Sivert Uvsløkk, SINTEF Byggforsk
12.00 Energibruk og bygningsfysikk i svømmeanlegg
Wolfgang Kampel, Senter for idrettsanlegg og -teknologi (SIAT)

12.20 Lunsj

13.15 Bygnngsfysikk - erfaringer og tanker sett fra en entreorenør/utbygger
Fred Solvik, Teknisk sjef JM Norge AS
13.45 Veiledere for glassfasader
Axel Bjørnulf, Faggruppeleder bygningsfysikk i Erichsen & Horgen AS
14.15 Energy Efficiency for EU historic districts sustainability
Cezary Misiopecki, NTNU
14.45 pause
15.00 Fuktrobuste tretak
Espen Hansen, Avd. for bygningsfysikk, Norconsult AS
15.30 Utforming av takutstikk og betydning for regnpåkjenning
Steinar Grynning, SINTEF Byggforsk
15.45 Bygningskroppen i ZEB pilotbygg
Birgit Risholt, Forskningsleder FME ZEB/SINTEF
16.00 Nytt fra forskningen
Arild Gustavsen, NTNU
16.20-16.30 Oppsummering - avslutning