Norsk bygningsfysikkdag 27. november 2019

For fjortende året på rad arrangerer NTNU og SINTEF Norsk bygningsfysikkdag. Konferansen er et viktig treffpunkt, der forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.

Målgruppen for dagen er derfor alle som er interessert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er spesielt velkomne.

Årets program spenner vidt; fra de siste norske erfaringene knyttet til bygging med massivtre med eksempler fra Moholt studentby og bygningsdetaljer, bruk av teip til lufttetting, , klimafotavtrykk fra materialer, materialer og metoder for teglforblending, fuktproblemer i ferdig bygg, tørking av bygg, Norsk Standard for fuktsikring, restaurant under vann, radonsikring av store bygg, termisk inneklima og bruk av vakuum isolasjon i terrasser.

Arrangementskomite
Stig Geving, professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU
Lars Gullbrekken, PhD, SINTEF
Kristin Elvebakk, forsker, SINTEF

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF.

Program

09.00 Velkommen

09.05 Erfaringer med massivtre fra entreprenøer
Sigbjørn Faanes, Veidekke
09.30 Moholt 50-50 – arkitektoniske erfaringer fra et massivtreprosjekt
Mdh Arkitekter AS, Minna Riska
10.00 Massivtre – erfaringer og anbefalinger fra forskerverdenen
Simen Wahlstrøm, M. Sc., NTNU

10.20 Pause

10.35 Teip – Quick fix og varig løsning?
Petra Rüther, SINTEF og Jørgen Young, Isola
11.05 Utfordringer ved sammenligning av klimafotavtrykk for bygninger
Christofer Skaar, SINTEF

11.30 Lunsj

12.30 Teglforblending – regntetthet og utforming
Fredrik Slapø, SINTEF
12.50 Fuktproblemer i og etter byggeprosess
Finn Spjeldnæs, OPAK AS
13.10 Erfaringer fra byggtørking og fuktmålinger i byggeprosessen
Sigurdur Anton Ingvarsson, Polygon
13.50 pause
14.05 Ny standard om fuktsikker byggeprosess: Organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging
Stig Geving, NTNU
14.35 Restaurant Under – utfordringer for bygningsfysikeren
Bjørn Erik Andersen, Asplan Viak
15.05 Radonsikring – er veien viktigere enn målet?
Pål Kjetil Eian, Norconsult
15.35 Termiske forhold i boliger – årsak og akseptkriterier
Anna Marwig, Erichsen & Horgen
16.00 Byggetekniske løsninger med superisolasjonsmaterialer
Jørn Emil Gaarder, SINTEF